ยืนยันการสั่งซื้อ

3710-03-5311 / กระเป๋า LCD SAMSUNG 40 inches [ 3710-03-5311 ]
.00  x 1
.00

0336-04-4702 : 8509 [ 0336-04-4702 ]
999.00  x 1
999.00

รวมราคาสินค้า
999.00

 เลือกรูปแบบการชำระเงิน
ชำระผ่านธนาคาร

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ

 ลูกค้าที่เป็นสมาชิก!

สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถลอกอิน ยืนยันการสั่งซื้อได้ทันที และสามารถดูรายการสั่งซื้อย้อนหลังได้ทั้งหมด

 กรณีผู้รับสินค้า กับผู้สั่งซื้อสินค้าเป็นคนละที่กัน ผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกที่อยู่ในการส่งสินค้าให้เรียบร้อย แต่ถ้าที่อยู่ในการส่งสินค้าเป็นที่เดียวกับผู้สั่งซื้อให้ข้ามส่วนนี้ไป

 

 ข้อมูลสำหรับส่งสินค้า
รายการสั่งซื้อ
3710-03-5311 / กระเป๋า LCD SAMSUNG 40 inches
1
.00
0336-04-4702 : 8509
1
999.00

รวมราคาสินค้า
999.00
รวมยอดเงินที่ต้องชำระ
999.00

ค้นหาบทความ